Interactieve expowand (Layar)

Beleving van project ‘Ruimte voor de Rivier’

Geulensysteem en nieuwe dijk

De rivier IJssel heeft meer ruimte nodig om Zwolle en het achterland veilig te houden. Door de uiterwaard te vergraven en een dijk te verleggen zijn maatregelen genomen om de waterveiligheid te vergroten. Nieuwe watergeulen zijn gegraven en over ruim twee kilometer is een nieuwe dijk aangelegd.

Kansen voor flora, fauna en beleving

Het nieuwe buitendijkse geulensysteem biedt volop kansen voor de natuur. Door de open verbinding met de IJssel krijgen flora en fauna de kans zich te ontwikkelen in de overgangszone tussen nat en droog. Melkschapenboerderij De Vreugdehoeve is het perfecte startpunt voor het beleven van de uitgevoerde maatregelen bij de Vreugderijkerwaard.

Beleving met Layar

Buro NIV verzorgde een interactieve expowand door een muur te voorzien van een kleurrijke visual. De visual geeft achtergrondinformatie over het project Ruimte voor de Rivier en de maatregelen bij Zwolle in het bijzonder. Met de app Layar kunnen beelden worden gescand. Audio en video geven verdiepende informatie, met social media koppelingen kan deze eenvoudig gedeeld worden.

Gerelateerd project

Buro NIV verzorgde voor Natuurmonumenten al eerder de publiekscommunicatie en aankleding van de publieksruimte in De Vreugdehoeve.
Lees meer

Meer weten? Neem contact op