Leren van opkweken van zeeforel

Eduquarium educatief scholenproject

Visvriendelijke migratie van trekvissen

‘Vissen voor Verbinding’ is een project om trekvissen beter te kunnen laten migreren tussen de Waddenzee, het Lauwersmeer en de achterliggende wateren. Met als doel het versterken van de visstand van de Waddenzee en haar achterland. Tegelijkertijd versterkt het project de aantrekkelijkheid van het Lauwersmeer voor sportvisserij en daarmee de regionale economie. De terugkeer van de iconische trekvis de zeeforel staat hierbij centraal. Maar ook andere vissoorten profiteren zoals de paling, winde en stekelbaars.

Educatieprogramma

De Waddenvereniging ontwikkelde een lespakket voor groep 7 & 8 van het basisonderwijs. Van waterkwaliteit tot levenscyclus, van zwemroute tot eDNA, alles rond het leven van de zeeforel wordt behandeld. Bij het lespakket hoort het opkweken van jonge zeeforellen. Buro NIV werd gevraagd om twee leskarren te ontwerpen en te realiseren. Een praktische kar met alles erop en eraan. Een uitschuifbaar werkblad om proefjes op uit te voeren, opbergplekken voor visspelletjes en materialen in leskisten, whiteboards etc. En uiteraard met een mooi en groot aquarium waarin alle vissen goed te bewonderen zijn. De leskar biedt daarom ook ruimte voor randapparatuur als een koeler, filter, zuurstofpomp, licht en een ventilator. De leskar is makkelijk verplaats- en vervoerbaar en zal veel basisscholen aandoen. In 2021 volgt de productie van nog eens twee leskarren.

Het project maakt onderdeel uit van het project ‘Vissen voor Verbinding’, waar we al eerder een serie educatieve leskarren ontwikkelden. Lees meer >>

Meer weten? Neem contact op