Diverse publicaties

Ontwikkeling van een Waardevol Waterloopbos

Ontwikkeling van een Rijksmonument

Natuurmonumenten heeft plannen om het Waterloopbos (o.a. door de in 2017 verworven status van Rijksmonument) verder te ontwikkelen. Om deze ontwikkelingswensen vorm te geven en hier de financiële middelen voor de vinden (de wens mee te mogen doen aan een extra trekking van de Nationale Postcode Loterij) ben ik gevraagd diverse middelen te ontwerpen.

Waardevol Waterloopbos

Ik verzorgde het ontwerp van de ‘Ontwikkelagenda Waardevol Waterloopbos’, een 30-pagina’s boekje met wire-o binding en met een in vorm gesneden transparante omslag. Het geheel is gedrukt op papier van wisselende dikte en textuur. Voor de NPL-aanvraag verzorgde ik het ontwerp van een 2-pager (leaflet) voor de interne procedure en een boekje (28-pagina’s) voor de externe aanvraag bij NPL, beiden getiteld ‘Waardevol Waterloopbos’.

Klant aan het woord

“Samenwerken met Buro NIV betekent persoonlijke aandacht en kwaliteit. En die gaat verder dan de strikt de opdracht. Tot de laatste opmaakt denkt Oscar mee en haalt er nog altijd type- en spellingsfouten uit. Dit staat symbool voor de grote betrokkenheid, maar ook voor het hoge kwaliteitsniveau! Hierbij werkt mee dat Oscar zelf veel van buiten weet en weet wat ‘buiten zijn’ betekent. Dit maakt dat je snel op hetzelfde niveau contact hebt, maar minstens zo belangrijk, dat hij weet wat er in de hoofden van de toekomstige gebruikers omgaat.”
Norbert Kwint, boswachter recreatie en Waterloopbos, Natuurmonumenten

Meer weten? Neem contact op