Informatiepanelen cultuurhistorische route

Wandelen langs jaagpad ’t Schelpenpadtie

Werkverschaffing

Aan het begin van de twintigste eeuw verdrong steenkool turf als voornaamste brandstof. Voor de bevolking van Zuidoost-Drenthe begon er een periode van grote werkloosheid. Om de werkloosheid te bestrijden en de economische ontwikkeling te bevorderen werd besloten het Linthorst Homankanaal kanaal te graven. Het verschafte werk aan vele werklozen, hoofdzakelijk voormalige veenarbeiders.

Trekschuiten en brugwachters

Het kanaal was een druk bevaren scheepvaartroute in de eerste helft van de twintigste eeuw. Het bevorderde de ontginning van de landbouwgronden in Midden-Drenthe. In de herfst vervoerden grote trekschuiten aardappelen en suikerbieten vervoerd, de meeste uitgerust met zeilen. Bij weinig wind werd het schip voortgetrokken langs een jaagpad. Er lagen wel twaalf bruggen over het kanaal (draaibruggen en ophaalbruggen), hoofdzakelijk bediend door vrouwelijke brugwachters.

Frame met slagboom

Buro NIV maakte de geschiedenis van het kanaal toegankelijk. Twee informatiepanelen vertellen onder andere over de draaibruggen, brugwachters, de werkverschaffing en de werkomstandigheden van de arbeiders. De vormgeving van één van de frames sluit aan bij het verhaal over brugwachters en draaibruggen. Een schematisch overzicht laat de verschillende typen bruggen langs het kanaal zien.

Meer weten? Neem contact op