Natuurvisie: rapport en publieksbrochure

Gebiedscommunicatie natuurgebied De Wieden

Visie op toekomstbeeld De Wieden

In De Wieden gaan mens en natuur al eeuwen samen. De Wieden is geen natuurgebied pur sang. Het is een oud cultuurlandschap waarbij een gevarieerde en rijke natuur hoort. Natuurmonumenten vroeg aan mij om vorm te geven aan een Natuurvisie. Een visie die de ontstaansgeschiedenis en de betekenis voor natuur, landschap, cultuurhistorie en beleving beschrijft. En een toekomstbeeld geeft en het beheer dat daar voor nodig is.

Ontwerp, cartografie en illustratie

Ik verzorgde het ontwerp voor het officiële rapport (72 pagina’s) en een publieksbrochure (8 pagina’s). Beide publicaties zijn kleurrijk geïllustreerd. Ik verzorgde tevens de cartografie, figuren en illustraties, en voor de publieksbrochure de drukwerkproductie.

Klant aan het woord

“Mooi resultaat in een prettige samenwerking”
Bea Claessens, beheerder De Wieden, Natuurmonumenten

Meer weten? Neem contact op