Projectcommunicatie natuurherstel duinlandschap

Natuurherstel LIFE+ Nature ‘Levende Duinen’

Dutch Dune Revival

In 2012 startte de uitvoering van het LIFE+ Nature project Dutch Dune Revival in Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Een omvangrijk project bestaande uit twee deelprojecten: Noordwest Natuurkern (PWN) en Levende Duinen (Natuurmonumenten). In totaal zijn honderden hectaren duinlandschap hersteld tot stuivende duinen, natte valleien en weidse duingraslanden. Dynamiek en variatie zijn teruggekeerd in het duinlandschap. Binnen Levende Duinen staat het herstel van duingraslanden door het verwijderen van struweel (exoten) en kleinschalig plaggen van de bodem in de terreinen van Natuurmonumenten centraal.

Bijzondere informatievoorziening

Voor beide projecten mocht Buro NIV gedurende vier jaar de projectcommunicatie verzorgen. We ontwikkelden informatieborden bij de publieksentrees, een bouwbord en ‘werk in uitvoering’-panelen. Verder zijn drie bijzondere informatiekanalen ingezet: een picknickbank met informatie op het tafelblad, een beleefroute voor de jeugd en natuurbeleving en informatievoorziening via mobiele webpagina’s (beiden via QR-codes ontsloten).

Zicht op levende duinen

De picknickbank staat op een duintop langs het fietspad, dat een prachtig uitzicht biedt op een vallei die eerder vol stond met Amerikaanse vogelkers. Dat is te zien op foto’s op de tafel. Wie om zich heen kijkt, ziet direct hoe het gebied in positieve zin is veranderd door plaggen en zagen. De beleefroute voert langs kleine bordjes met nieuwsgierig makende vragen. Wie de QR-code met een smartphone scant, krijgt het antwoord. Zo worden ingewikkelde onderwerpen als herstel van duingrasland en natuurbeheer eenvoudig gepresenteerd voor jong en oud.

Zie ook:

 

Meer weten? Neem contact op