Tastbaar landschap: zicht op 'oud' en 'nieuw' land

Toeristisch infopunt uitkijktoren Ramspol

Beleving van het polderlandschap

Luchtwachttoren uit de Koude Oorlog of voormalig uitkijkpunt? De Ramspoltoren werd waarschijnlijk gebouwd om nieuwe bewoners een blik te laten werpen op hun toekomstige leefomgeving in de Noordoostpolder. Het contrast tussen de landschappen aan weerszijden van het Zwarte Meer is groot: kronkelende weggetjes, terpboerderijen op het Kampereiland en strakke landschapsstructuren op de voormalige zeebodem.

Het verhaal beleefbaar maken

Ik heb de geschiedenis en natuurwaarden van dit fascinerende landschap zichtbaar gemaakt door de toren als toeristisch informatiepunt in te richten. Informatiepanelen in het trappenhuis vertellen het verhaal van het ontwerp van een nieuwe polder. Op het uitzichtplateau helpen navigatie-, informatiepanelen en een toeristische kaart bij de oriëntatie en planning van wandel- of fietstochten. Via de deurvergrendeling is de toren toegankelijk op in te stellen uren. Na een bezoek aan de toren weet de bezoeker alles over het planmatige ontstaan van de polder en zijn samenleving. Herkenning van landschapsstructuren leidt tot een hernieuwde kennismaking.

Klant aan het woord

“Onze samenwerking met Buro NIV was bijzonder goed. Het bureau had zich goed in de materie verdiept. Accuratesse, bereikbaarheid, communicatie en betrokkenheid hebben er aan bijgedragen dat het eindresultaat zo goed is geworden. Waarvoor nog steeds dank!”
Rogier Hoften, projectleider Overijssel/Flevoland Natuurmonumenten

Meer weten? Neem contact op