Hoogveenparel van Nederland

Pop-up tentoonstelling Fochteloërveen

Uitgestrekt veenlandschap

Tot aan de horizon; veen, veen en nog eens veen. Op de grens van Friesland en Drenthe ligt een uitgestrekt natuurgebied, het Fochteloërveen. Een gebied dat tot de verbeelding spreekt met vogels als de kraanvogel en de blauwe kiekendief. Het Fochteloërveen is één van de laatste gebieden met hoogveen (gevoed door regenwater) in West-Europa. Het Fochteloërveen voldoet vanwege zijn zeldzame veenlandschap en vogelrijk aan de internationale ‘Natura 2000’-richtlijnen. Natuurmonumenten doet daarom samen met de overheid haar best om het gebied te beschermen, zodat veel mensen van het prachtige gebied kunnen blijven genieten.

Veengebied onder druk

Stikstof, klimaatverandering en verdroging zetten de natuur in het Fochteloërveen echter onder druk. Door eerdere ontginning en ontwatering rondom ligt het gebied hoger dan de rest van de omgeving. Het regenwater dat normaal in het hoogveen wordt vastgehouden, loopt veel te snel weg. Om dit op te lossen heeft Natuurmonumenten in het verleden kades van veen, folie en hout aangelegd om zo het water vast te houden. Dat werkte goed, zolang het materiaal onder water stond. Maar door klimaatverandering, verrijking van de bodem door stikstof en steeds grotere weersextremen is het gebied sneller verdroogd. De kades zijn gaan lekken en houden het water niet langer vast.

Hoogveenherstel is urgent

Om te voorkomen dat het hoogveen verdwijnt en daarmee kwetsbare soorten zoals kraanvogels, lavendelheide en veenhooibeestjes verdwijnen, is ingrijpen noodzakelijk. Nieuwe kades zijn nodig om het regenwater vast te houden. Oude houten kades worden vervangen door duurzame zandkades. Binnen het EU-project ‘Peat Pals for LIFE’ werkt Natuurmonumenten de komende jaren samen met Staatsbosbeheer, de landelijke overheid, de provincies Fryslân en Drenthe, de gemeenten en de waterschappen aan een toekomstbestendig Fochteloërveen.

Korte doorlooptijd

Buro NIV mocht het ontwerp en de realisatie (productie, bestickering, AV-hardware en installatie, transport, montage en plaatsing) van deze kleine pop-up tentoonstelling verzorgen. Een mooie uitdaging, want voor het geheel was slechts 1 maand beschikbaar! De pop-up tentoonstelling bestaat uit 7 verrijdbare informatiezuilen, waarvan er 1 voorzien is van een AV-monitor die ‘in loop’ diverse videoproducties (o.a. van natuurfilmer Ruben Smit) afspeelt. De ondergrond van de informatiezuilen zijn hierbij gerecycled uit een eerdere expositie, maar nu op wieltjes gezet. Twee sierlijke kraanvogels, icoonsoort voor het hoogveen en dit gebied, nodigen het publiek uit de expositie tot zich te nemen.

De expositie is te zien in het Verenigingsgebouw te Veenhuizen.

Meer weten? Neem contact op