Informatiezuil en educatieve draaikubussen

Buitencommunicatie nieuw otterverblijf

Een nieuw verblijf voor de otter!

Flevo-landschap heeft het otterverblijf in Natuurpark Lelystad vernieuwd, zodat het beter toegankelijk en beleefbaar is voor het publiek. Het verblijf biedt een grote, natuurlijke leefomgeving voor Europese otters die niet of niet meer in de vrije natuur kunnen leven. Bezoekers kunnen de otters – met wat geluk en geduld – zien zwemmen, luieren of eten. Zowel van bovenaf, over het verblijf uitkijkend, als dichtbij van beneden. Het verblijf is bovendien volledig toegankelijk met kinderwagen, rollator en rolstoel.

Spelend ontdekken

Bij het otterverblijf is op een informatiezuil veel informatie te vinden over hoe de Europese otter leeft en wat hij eet, de waterrijke Flevolandse natuur en het belang van verbindingen tussen gebieden en veilige oversteekmogelijkheden. De informatie is via een QR-code ook in het Engels en Duits beschikbaar. Voor kinderen zijn er draaikubussen om de wereld van de otter al spelend te ontdekken.

Otterpassage en otterholt

Om dat belang van veilig oversteken duidelijk en zichtbaar te maken, is in het grote, natuurlijke otterverblijf ook een otterpassage geplaatst. In elk perk is een ‘otterholt’ geplaatst; kunstmatige verblijfplaatsen die lijken op een soort omgevallen potkachels. De dieren kunnen hier schuilen of slapen en doen dat ook al uitgebreid. Otters hebben in hun territorium altijd meerdere schuilplaatsen. In de vrije natuur kunnen zulke otterholts ook een welkome veilige haven zijn.

Informatievoorziening

Buro NIV realiseerde de twee meter hoge informatiezuil met veel informatie over de ecologie van de otter in Nederland en twee spelelementen met roterende kubussen. Tevens verzorgde het een visual met spotjes in de semi-overdekte publieksruimte en leverde het ‘verkeersborden’.

Meer weten? Neem contact op