Informatietafels Kootwijkse Veld

Wandelen langs prehistorische grafheuvels

In de voetsporen van onze voorouders…

Het Kootwijkse Veld kent een hele rijke geschiedenis. Net als de rest van de Veluwe is het door mensenhanden gemaakt. Jagers-verzamelaars en boeren bepaalden door hun landgebruik hoe het landschap eruit zag. Perioden met aaneengesloten bossen werden afgewisseld met tijden waarin graanakkers en heidevelden domineerden. In de late middeleeuwen kwam door intensief grondgebruik stuifzand aan de oppervlakte. Nederzettingen raakten bedolven en bewoners moesten vluchten. Van de beekloop van de Houtbeek is nog een flauw reliëf zichtbaar.

Buro NIV maakt de geschiedenis beleefbaar en ontwikkelde twee informatiepanelen. Het ene paneel vertelt over de geschiedenis van het Kootwijkse Veld in acht krachtige illustraties (tijdvakken). Het andere paneel geeft een voorstelling van de midden-bronstijd (1500 v. Chr.). Een artist impression geeft veel details weer over de leefwijze van onze voorouders in de nederzetting langs de Houtbeek.

De informatiepanelen zijn verwerkt in het tafelblad van picknicktafels. De picknicksets zijn zo langs het fietspad geplaatst dat de lezer uitkijkt op een verzameling van prehistorische grafheuvels. Ze nodigen de lezer uit tot het maken van een korte wandeling – een korte reis door de tijd – langs grafheuvels, voorde en een waterput.

Buro NIV verzorgde voor dit project het concept, ontwerp, tekstcreatie, productie tot plaatsing! De illustraties zijn verzorgd door de Ulco Glimmerveen en Bob Brobbel.

Meer weten? Neem contact op