Soortenbescherming

Informatiepaneel Ecozone Boschkens West

Verbinding tussen woonwijk en natuurgebied

Voordat de woonwijk Boschkens in de gemeente Goirle gebouwd werd, was dit al het leefgebied van diverse vogels en amfibieën. Een deel van dit leefgebied is behouden voor twee beschermde diersoorten: de oeverzwaluw en de kamsalamander. Een ‘ecozone’ geeft hen ruimte om te leven.

Diverse informatiepanelen geven uitleg over de kwetsbare natuur.

Meer weten? Neem contact op