Faunapassages geven dieren ruim baan

Informatiepaneel bij fietstunnel snelweg A12

Natuurvriendelijke infrastructuur

Bij de verbreding van de A12 van 2×2 naar 2×3 rijstroken is volop rekening gehouden met de natuur. Op het traject Ede-Knooppunt Grijsoord zijn de doorstroming, de bereikbaarheid en de veiligheid geoptimaliseerd voor zowel mensen als dieren. Faunatunnels, ‘boommarterbruggen’ en heidecorridors geven dieren ruim baan.

Buro NIV verzorgde een informatiepaneel dat wandelaars, fietsers, ruiters en MTB-ers informeert over de genomen maatregelen. De informatie over faunapassages en met elkaar verbonden heideterreinen in relatie tot de ‘gebruikers’ worden in een passende visualisatie samengevat.

We ontwierpen een stalen informatiekast en eikenhouten frame. Ontwerp van het informatiepaneel en infokast sluiten aan bij de huisstijl van de opdrachtgever.

Klant aan het woord

“Buro NIV heeft onze vraag goed begrepen en vertaald naar een goed product. Het bureau bracht ‘op creatieve wijze’ kennis over ecologie en communicatie bij elkaar. Zowel tekst, vormgeving en beeldmateriaal zijn tot een krachtige boodschap samengebracht binnen een ontwikkeld concept. Ook de productie en plaatsing van de infopoort en informatiepanelen is door Oscar verzorgd. Een fijn bedrijf om mee samen te werken!”
Jan Willem Burgmans, Teamleider Ecologie en Landschap, Heijmans

Meer weten? Neem contact op