Beleving uniek symmetrisch parkbos

Informatiepunt voor Landgoed Eerde

Symmetrie in landschapsontwerp

Binnen het Programma Eerde 2020 stond het herstel van het kasteel (buiten en binnen) en de oorspronkelijke structuren van het parkbos centraal. Het parkbos is uniek in Nederland vanwege de nog zo goed bewaarde symmetrie en strakke (zicht)lijnen. Het verbeteren van de bewegwijzering en de informatievoorziening voor bezoekers was ook een belangrijk actiepunt, evenals het betrekken van minder validen en mensen met een beperking. Natuurmonumenten gunde Buro NIV de opdracht voor het ontwerpen van een informatiepunt met zitgelegenheid. Buro NIV mocht ook de productie en realisatie verzorgen.

Tastbaar en zichtbaar parkbos

Het ‘plattegrond’ van (de kern van) het landgoed met zijn symmetrie en vormen laat zich goed vangen in een maquette. Het landschap wordt hiermee letterlijk tastbaar en zichtbaar voor een breed publiek. De verschillende, voor het parkbos kenmerkende onderdelen zoals paden, waterpartijen, kasteel, oranjerie, bouwhuizen, tuinmuur, hoekpaviljoens, Internationale school, brug, bosvakken en bomenlanen zijn hierbij onderscheidend. Door een maquette te ontwikkelen en het lanenpatroon te visualiseren krijgen bezoekers inzicht in de opbouw van het parkbos. De maquette biedt zo aanvullende informatie bij het informatiepaneel over het landgoed dat in de buurt staat.

Kasteel en bouwhuizen

Het uitzichtpunt heeft uitstekend zicht op de kern van het landgoed en dus het parkontwerp, te weten het kasteel en de twee bouwhuizen. We hebben deze kern uit het parkontwerp ‘op schaal’ doorvertaald naar de inrichting van de publieksvoorziening. Dit hebben we gedaan door de langwerpige, rechthoekige vorm van de twee bouwhuizen te gebruiken voor het ontwerpen van zitmeubilair en de rechthoekige vorm van het kasteel te vertalen naar een lessenaar met maquette. 

Braille

Het publiek kan het kasteel niet zomaar bezoeken i.v.m. de aanwezigheid van de Internationale School. Alleen bij activiteiten en excursies van Natuurmonumenten is het kasteel tijdelijk toegankelijk. Om bezoekers toch een blik binnen te gunnen en ze uit te nodigen voor een excursie is er een kort filmpje gemaakt dat via een QR-code bij de maquette toegankelijk is gemaakt. Een tweede QR-code is geplaatst op een paneeltje met braille, zodat slechtzienden het verhaal over het parkbos tot zich kunnen nemen.

Meubilair

Het publiek beweegt zich door deze inrichting van de voorziening letterlijk in en op een deel van de maquette, waarbinnen het op een andere schaal naar de maquette van de gehele kern van het landgoed kan kijken en deze tastbaar wordt. Op deze wijze ontstaat een ‘maquette binnen een maquette’. Dit versterkt de beleving van het symmetrisch aangelegde parkbos. De zitmeubels van cortenstaal en eikenhout verwijzen naar de bouwhuizen bij het kasteel. De lessenaar van cortenstaal verwijst naar het kasteel zelf, waarbij de contouren van het kasteel zijn overgenomen.

3D-geprinte maquette

De maquette van het parkbos (kern) op de lessenaar is op basis van een 3D model geprint in een groot formaat 3D vloeistof printer. Hierbij is een vloeibare hars lokaal uitgehard met behulp van UV licht. Dit geeft een zeer goede detaillering en maakt het daardoor geschikt voor dit soort maquettes in het buitengebied. De maquette is voorzien van een primer en in een gewenste RAL-kleur gecoat.

Meer weten? Neem contact op