Zichtbaar maken wat onzichtbaar is!

Buitencommunicatie ‘Beleving wierdenlandschap’

Zichtbaarheid van boerenerf

De Vossenheerd is een oude boerenplaats (rond 1515 gesticht, in 1972 afgebrand), gelegen op een verhoging in het Biessumerbos. Een oude bietenloofsilo en mestplaat zijn de enige, nog tastbare relicten die refereren aan de geschiedenis van de boerderij. Voor de aanleg van het bos bestond het gebied uit weilanden en akkers.

Stervormige verkaveling

Vanuit het historische wierdedorp Biessum lopen de sloten en wegen als een patroon van zonnestralen richting het westen. Bij deze wierde stonden de boerderijen op kavels in een kring – de nog intacte ‘ossengang’ – rond het hoogste punt. De achterzijde was naar de omringende akkers en hooilanden gericht. Zo kon het vee makkelijk naar buiten.

Cortenstalen informatiemeubels

Buro NIV werd gevraagd om een concept te ontwikkelen voor het ontsluiten van de geschiedenis van boerderij De Vossenheerd en het karakter van het wierdenlandschap rond Biessum. De contouren van de voormalige boerderij zijn zichtbaar gemaakt door de hoekpunten met cortenstalen markeringen te accentueren. Een groot cortenstalen frame met doorzichtbaar paneel projecteert de boerderij op de verhoogde kavel. Het frame laat de bijzondere stervormige verkaveling van het landschap zien middels een uitgesneden landkaart. De drie wierdedorpen Biessum, Marsum en Uitwierde zijn hierbij als echte wierden verhoogd in het staal aangebracht. Het verhaal rond wierdedorp Biessum, het landschap en De Vossenheerd wordt via informatiepanelen verteld. Alle frames en dragers zijn van cortenstaal gemaakt. Vanaf een bankje kunnen wandelaars deze bijzondere plek tot zich nemen.

Accentueren boerenerf

Buro NIV verzorgde de gehele realisatie van het project: concept, ruimtelijk en grafisch ontwerp, productie, transport en plaatsing (in samenwerking met vrijwilligersploeg Natuurmonumenten). In de nabije toekomst wordt de omliggende gracht wordt zichtbaar gemaakt door deze uit te graven en de vegetatie heel kort te houden. De contouren van de boerderij worden verder geaccentueerd door de cortenstalen markeringen met elkaar te verbinding.

Meer weten? Neem contact op