Een verborgen verleden ...

Informatiemeubels Bezoekerscentrum De Wieden

Door mensenhanden ontstaan 

Het Wiedenlandschap is ontstaan door turfwinning. Na afgraven en baggeren van het veen voor de turf, bleef een afwisselend patroon van grote stroken water en kleine legakkers over. Bij storm kreeg de wind vat op de smalle stroken land. Zo ontstonden de grote plassen, De Wieden. Eeuwenlang voerden de mensen hier strijd tegen het water, met veel overstromingen en dijkdoorbraken. Het dorp Beulake is in 1776 geheel weggeslagen. De kerktoren stak na deze storm nog lang als een baken boven het water uit.

Alles over het water

Tot laat in de twintigste eeuw was het dagelijkse leven volledig aangepast aan het water. Al het vervoer gebeurde met schepen als de ‘punter’, ‘bok’ en ‘vlot’. Je kunt het je nu nauwelijks meer voorstellen. Koeien werden met verschillende typen platbodems verplaatst, zware vracht werd over het water naar handelssteden getransporteerd en ook de post en vers brood werden zo huis aan huis bezorgd. Als er ijs lag verplaatste men zich met schaatsen en sledes.

Buro NIV verzorgde het ontwerp en de realisatie van drie informatiemeubels. Vitrines en lades tonen opgedoken objecten van het Verdronken Dorp en werktuigen. Informatieborden vertellen de verhalen over turf, water en het dorp Beulake. De ontstaansgeschiedenis ‘Reis door de tijd’ van het gebied wordt rijk geïllustreerd.

Meer weten? Neem contact op