Het duinzand kan en mag weer stuiven!

Informatiepanelen en publieksbrochure

Natuurherstel in uitvoering

In de natuurgebieden Kennemerduinen (PWN) en Duin & Kruidberg (Natuurmonumenten) zijn bomen, struiken, duingras en zand verwijderd. De werkzaamheden maakten deel uit van het natuurherstelproject Noordwest Natuurkern, onderdeel van LIFE+ Nature project Dutch Dune Revival. In dit project staat het herstel van het dynamische duinlandschap in de noordwesthoek van het Nationaal Park centraal.

Dynamische duinnatuur

Graafmachines en zandwagens in de duinen is geen prettig gezicht en gehoor voor wandelaars en fietsers. Gelukkig is het maar tijdelijk en levert het heel wat op! De natuurlijke dynamiek van wind en stuivend zand krijgt weer een kans. Net als vroeger ontstaat er dynamische duinnatuur met ‘wandelende duinen’.

Projectcommunicatie op maat

Samen met een ‘groene’ tekstschrijver heb ik de projectcommunicatie voor de herstelprojecten verzorgd. Grote informatieborden en een publieksbrochure geven wandelaars en fietsers uitleg over de achtergrond van de werkzaamheden en wat het oplevert voor bijzondere flora en fauna. De borden nodigen natuurliefhebbers uit om de resultaten te bewonderen door korte rondjes te wandelen.

Buro NIV verzorgde het grafische ontwerp, cartografie, tekstcreatie en (drukwerk-)productie.

Meer weten? Neem contact op