Toegang tot een uitgestrekt duinlandschap

Publieksentrees Nationaal Park Zuid-Kennemerland

Ongekende recreatieve mogelijkheden!

Nationaal Park Zuid-Kennemerland is een zeer gevarieerd Nederlands natuurgebied. Je kunt hier genieten van brede stranden, jonge duinen, fraaie binnenduinbossen, historische landgoederen en bloemrijke duinvalleien. Het Park valt onder Natura 2000, een samenhangend netwerk van beschermde Europese natuurgebieden.

Acht publieksentrees

Buro NIV verzorgde het ontwerp en realisatie van acht publieksentrees bij goed bereikbare parkeerplaatsen rond het Nationaal Park. Het zijn startpunten voor het ontdekken en beleven van het Nationale Park.

Modulair ontwerp

Centraal in het basisontwerp staat de duinbloem parnassia. De vorm van de bloem is als uitgesneden stalen vorm verwerkt in eikenhouten, transparante modules. De informatiewanden zijn opgebouwd uit losse modules. De entrees zijn aangepast naar de locatie en de omvang en het belang van de parkeerplaats voor het publiek.

Informatievoorziening op maat

Grote informatiepanelen zitten in stalen frames. Kleine wisselframes geven de natuurbeheerders de kans om hun doelgroep optimaal te bereiken met het ontsluiten van informatie over activiteiten en nieuws. Het recreërende publiek vindt hier alle relevante informatie: een overzichtskaart, wandelroutes, tips voor beleving, hoogtepunten van het gebied en informatie over de natuurbeheerder.

Dual branding

In het ontwerp van het entrees is rekening gehouden met de identiteiten van de drie natuurbeheerders in het Park (dual-branding). De uitstraling is eenduidig en herkenbaar voor het recreërende publiek. En de natuurbeheerders kunnen hun eigen gebiedsspecifieke informatie en activiteiten binnen hun eigen huisstijl ontsluiten.

Meer weten? Neem contact op