Projectcommunicatie ‘Roerdomp in het riet’

Informatiepanelen en rapportage LIFE+ project

Nieuw habitat voor moerasvogels

Het leefgebied van grote karekiet en roerdomp in de IJsseldelta is groter geworden en sterk verbeterd. Natuurmonumenten, Provincie Overijssel en Rijkswaterstaat hebben hier tussen 2014 en 2019 onder de naam ‘Roerdomp in het riet’ samen een project uitgevoerd. Natuurmonumenten in het Zwarte Meer, Rijkswaterstaat in het Drontermeer.

Doel is om zowel het aantal broedende grote karekieten als roerdompen, snorren en rietzangers te laten toenemen. Door slenken te graven en rietland te plaggen is de groei van riet in ondiep water gestimuleerd. 

Informatievoorziening vogelkijkhut

Buro NIV verzorgde voor de nieuwe vogelkijkhut twee informatiepanelen incl. aluminium frame en het ontwerp, cartografie en productie van het Layman’s Report (verantwoordingsrapportage LIFE+).

Meer weten? Neem contact op