9x Levend laagveen

Routeboekje laagveennatuur

Oer-Hollandse landschappen

Laagveen is het oer-Hollandse landschap dat je voor je ziet als je aan Nederland denkt. Een grondsoort die vrijwel uitsluitend uit afgestorven resten van planten en bomen bestaat. Ze hopen zich op en vormen steeds dikker wordende matten onder water. Uiteindelijk verandert hierdoor water in (zompig) land. Deze verlanding is een proces van tientallen jaren. Ieder stadium brengt weer andere planten en dieren met zich mee!

Nieuw leven in het veen 

Laagveen komt bijna nergens anders ter wereld voor. Dat maakt het dubbel zo bijzonder. En dubbel zo kwetsbaar. De laagveengebieden in Nederland hebben daarom regelmatig hulp nodig. Als er niet actief aan beheer gedaan wordt, veranderen deze unieke, open gebieden op den duur in bos en verdwijnen daarmee alle dieren en planten die alleen hier voorkomen. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben daarom het project ‘Nieuw leven in het veen’ uitgevoerd (LIFE+ Nature-project). Een grootschalig project om acht laagveengebieden te herstellen en ze zo voor ons land, voor de wereld en voor de toekomst te behouden. 

Kom genieten! 

Buro NIV bedacht een concept voor een handzaam publieksboekje en zorgde voor de teksten, beeldselectie, routekaartjes en de algehele projectcoördinatie en productiebegeleiding. Er verscheen zowel een Nederlandse als Engelse versie, incl. een interactieve digitale versie. In het gidsje staat veel informatie over het ontstaan van laagveen en de dieren en planten die er leven. Het staat boordevol met belevingstips en hoogtepunten. De routes leiden je langs de mooiste én nieuwste plekken van het laagveen. Er zijn knuppelpaden aangelegd zodat je met droge voeten door het natte veen kan wandelen, en kanoroutes voeren je langs de fraaiste veenlandschappen. Bewaar het boekje goed, want laagveen wordt in de loop van de tijd alleen maar mooier. Kom genieten!

Meer weten? Neem contact op