Beleef het trilveen!

Aardkundig monument

Levend veen

De Westbroekse Zodden maakt deel uit van het Oostelijk Vechtplassengebied. Het behoort tot de meest waardevolle laagveengebieden van Europa. In de middeleeuwen werd het veen afgegraven en als turf ontgonnen. Hierdoor ontstonden petgaten en legakkers: langgerekte sloten en smalle stroken grond waar het veen op te drogen werd gelegd. In de petgaten vonden eilandjes van waterplanten en oeverplanten elkaar tot drijftillen en vormden samen het trilveen, een drijvende mat van plantenresten. Water was weer land geworden.

Aardkundig monument

De Westbroekse Zodden is een Aardkundig monument van de provincie Utrecht. Het is een kenmerkend Natura 2000-veenlandschap met petgaten, legakkers, moerasbossen en trilvenen.

Full-service realisatie

Buro NIV verzorgde het ontwerp, de productiebegeleiding en de plaatsing van het monument. Een informatiemeubel van cortenstaal, voorzien van uitgesneden teksten, contourenvan het laagveenmoeras en een grondplaat met kompasroos. Het trilveen is hier op een mechanische manier beleefbaar gemaakt door een plaat met veren aan te brengen.

Meer weten? Neem contact op