Levend laagveen

Beleefpad ‘De Wieden in het klein’

Van open water naar bos

De Wieden is een natuurgebied met meren en kolkjes, rietlanden, sloten en moerasbossen, waar dieren als de otter en zwarte stern leven. Dit landschap danken we aan onze voorouders. Zij wonnen hier vanaf de vijftiende eeuw turf, een kostbare brandstof. Het veengebied werd door de tijd heen langzaam afgegraven. Zo kreeg het water steeds meer ruimte.

In dit laagveenmoeras treedt van nature verlanding op: open water groeit dicht en wordt land. Met het verdwijnen van de turfwinning ontstaan nieuwe stukken open water niet meer spontaan. Rietland verandert steeds meer in bos. Natuurmonumenten beheert dit gebied actief om een landschap te behouden waar alle stadia van de verlanding naast elkaar voorkomen.

Verlanding

Het proces van ‘verlanden’ duurt zo’n 80 tot 150 jaar. Het begint met drijvende waterplanten die drijftillen (‘kraggen’) vormen. De drijftillen verlanden verder naar jong rietland en trilveen. De ontwikkeling gaat door via veenmosrietland naar moerasheide, en vervolgens via ruigte en wilgenstruweel naar moerasbos. Je kunt zes stadia onderscheiden; (1) open water, (2) trilveen, (3) gemaaid rietland, (4) veenmosrietland, (5) hooiland en tot slot (6) moerasbos.

Geschikt voor gehandicapten en visueel beperkten

Buro NIV ontwikkelde frames en informatiepanelen langs het vlonderpad. De route is ook voor blinden en slechtzienden ontsloten door met braille op de panelen en een routeboekje in braille uit te brengen.

Meer weten? Neem contact op