Publiekscommunicatie buiten en binnen en signing

Ruimte voor natuur en water!

Meer water, meer ruimte

De Nederlandse rivieren krijgen steeds meer water te verwerken. In ons land, maar ook in onze buurlanden, regent het steeds vaker en zwaarder. Het water in de rivier stijgt en kan ‘geen kant op’ tussen de hoge dijken. Alleen eroverheen… maar dan komen dorpen en steden in gevaar. Onder de noemer ‘Ruimte voor de Rivier’ is op meer dan dertig plekken langs onze grote rivieren flink gewerkt om dit water ‘meer ruimte’ te geven. Ruimte om te overstromen, zodat dorpen en steden droog blijven. Maar ook ruimte voor nieuwe natuur en voor recreatie!

Geulen en verplaatsen dijk

Bij hoogwater lopen ook Zwolle en het omliggende gebied gevaar om te overstromen. Waterschap Drents Overijsselse Delta is daarom bij de Vreugderijkerwaard aan het werk gegaan. Over een lengte van enkele kilometers is de dijk zo’n 300 meter landinwaarts verplaatst. Ook zijn er geulen gegraven die weer aansluiten op een bestaande geul. De IJssel kreeg zo letterlijk meer ruimte voor een veilig Zwolle.

Publiekscommunicatie op maat

Buro NIV mocht de buitencommunicatie van het nieuw ingerichte gebied verzorgen. We ontwikkelden informatiepanelen met een kleurrijke plattegrond, vogelherkenningsborden in een vogelkijkhut, entreeborden en een informatietafel en visual in een publieksruimte van de schapenmelkerij De Vreugdehoeve.

Buro NIV verzorgde dit project van A tot Z: grafisch ontwerp, cartografie, tekstcreatie, ontwerp en productie van informatiepanelen, plaatsing van de frames, borden en montage van een visual.

Meer weten? Neem contact op