Informatiepaneel en posters

Klimaatslinger Doetinchem

Versterking van landschappelijke en ecologische waarden

In de Wehlse Broeklanden leiden wandelpaden over schouwpaden, langs lanen, akkers, essen, boomgaarden en boerderijen. In dit bijzondere gebied liggen landschappelijk ingerichte erven, een schaduwpark, een biodiversiteitssingel en een rabattenbos. Middels een wandelpad worden deze elementen met elkaar verbonden en vormen zo een ‘klimaatslinger’. Deze klimaatslinger versterkt de landschappelijke en ecologische waarde van dit gebied en vraagt aandacht voor het veranderend klimaat.

Buro NIV verzorgde het ontwerp van een drietal posters en de realisatie van een informatiepaneel over erfbeplanting.

Meer weten? Neem contact op