Informatiepaneel Kasteel Sypesteyn

Wandelen langs een laarzenpad

Beleef de ‘Ster van Loosdrecht’

Kasteel-Museum Sypesteyn ligt in het stergebied van Loosdrecht, een agrarisch cultuurlandschap met bloemrijk grasland, kleinschalige landbouw, riet en moerasbos. Vanaf de late middeleeuwen zorgden de bewoners voor een unieke stervormige verkaveling. Smalle, langgerekte percelen lopen in een punt naar de Drecht.

Informatiekastje

Buro NIV mocht een informatiepaneel ontwikkelen dat het publiek uitnodigt om dit oude landschap te beleven. We verzorgden tekst, ontwerp, productie en plaatsing. Het paneel werd in een van onze standaard infokastjes gemonteerd.

Meer weten? Neem contact op